Ανεξάρτητος Συνεργάτης Deta-Elis Δημήτρης Τσιάνης © 2020 Σχεδιασμός ΕVM Technologies

DeVita Energy

DeVita Energy

«DeVita Energy» είναι μια επαναστατική συσκευή, η οποία σε σύντομο χρονικό διάστημα σας επαναφέρει τις δυνάμεις, βελτιώνει την λειτουργία όλων των συστημάτων τού οργανισμού, χαρίζει μια ισχυρή δόση ακίνδυνης ενέργειας. Η συσκευή λειτουργεί ως ένας ένας ασφαλής φορτιστής, ο οποίος σάς γεμίζει με διάθεση για την ζωή, την δημιουργία και την εξέλιξη. Τα πλεονεκτήματα της DeVita Energy:
• Αποκαθιστά και ενισχύει τους φυσικοσωματικούς δείκτες
• Μειώνει την ψυχοσυναισθηματική ένταση
• Προσδίδει ενέργεια
• Κινητοποιεί τις ρυθμιστικές λειτουργίες του οργανισμού
• Προστατεύει από βιοπαθογενείς και γεωπαθογενείς παράγοντες

Επιστροφή Πιστοποιήσεις Κλινικές Μελέτες EN-DeVita Energy